.
 
Dráva-medence
Kistérségek
Térképek
Természet
Látnivalók
Eseménynaptár
Népművészet
Neves személyek
Szálláshelyek
Közérdekű címek
Hasznos linkek
Kapcsolat
 
Rólunk írták
Filmek
Hírek
Kiadványok
deldunantul.hu
         
Természeti értékek
A Barcsi Kistérség természeti értékei
Első oldal | Előző oldal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Következő oldal | Utolsó oldal

A barcsi kistérség természeti értékei (6. oldal)

 

Csokonyavisontai Fáslegelő Természetvédelmi Terület

1977-ben védetté nyilvánították a község határában található Bikács és Hosszúnyíres elevezésű terület mintegy 450 hektár kiterjedésű fáslegelőjét. A Természetvédelmi Terület kialakítását a természeti értékek megóvása mellett egy lassan feledésbe merülő gazdálkodási mód megőrzése és bemutatása is indokolta.  A legelőerdő-gazdálkodás kialakulása a múlt évszázadok pásztorkodó emberének köszönhető. A fáslegelőket irtással alakították ki, ekkor magányos fákat és facsoportokat állva hagytak. A mozaikos, fákkal és facsoportokkal tarkított terület fái a bőséges termés mellett bizonyos fokú védelmet is nyújtottak az időjárás viszontagságaival szemben. A legelőterületeket rendszeresen tisztították, megelőzendő azok beerdősülését, elcserjésedését. A nagy kiterjedésű legelőerdőkben sertéskondákat makkoltattak, méneseket és gulyákat legeltettek. A csokonyavisontai fáslegelő fajgazdag, természetszerű növényzete 10 ritka, védett növényfajt rejt. A napjainkban is legeltetett, magasabb térszínen található legelőerdőben idős tölgyekben (Quercus robur), mezei juharokban (Acer campestre) és vadkörte (Pyrus pyraster) fákban gyönyörködhet a látogató. Augusztus-szeptemberben az óriási tömegben virágzó őszi kikerics (Colchicum autumnale) színezi lilára a gyepeket. A botanikai értékek közül kiemelésre méltó a kora tavasszal virágzó kárpáti sáfrány (Crocus heuffelianus), a mélyebb, vízállásos foltokat kedvelő mocsári kosbor (Orchis palustris) és hússzínű ujjaskosbor (Dactylorhiza incarnata), illetve a legeltetett gyepben nyárvégen nyíló őszi füzértekercs (Spiranthes spiralis). Az évszázados fákban fejlődik többek között a védett nagy hőscincér (Cerambyx cerdo) és a szarvasbogár (Lucanus cervus) álcája. A különböző méretű odvakban és repedésekben denevérek ütnek nyári tanyát. Időnként még hallani a megritkult zöld küllő (Picus viridis) kiáltozását, nála sokkal gyakoribb az odúfészkelő seregély (Sturnus vulgaris). A beerdősülő területek az erdei madárfajoknak jelentenek kiváló fészkelőhelyet. Itt olyan ritkaságok is megtelepednek, mint a barna kánya (Milvus migrans) és a legidősebb tölgyeken fészkelő fekete gólya (Ciconia nigra). A vízállások tavaszonként békák kedvelt szaporodóhelyei. A vadban gazdag területen gímszarvas (Cervus elaphus), dám (Dama dama), őz (Capreolus capreolus), vaddisznó (Sus scrofa), illetve a ritka vadmacska (Felis sylvestris) egyaránt előfordul. A védett terület szabadon látogatható!

 

Babócsai Basa-kert Természetvédelmi Terület

A Babócsa község határában található, 13 ha kiterjedésű területet 1977-ben helyezték védelem alá. A Basa-kert védelmét növénytani és kultúrtörténeti értékek egyaránt indokolják. A napjainkban gyümölcsös és kaszáló képét mutató Basa-kert helyén az eredeti vegetáció tölgy-kőris-szil ligeterdő lehetett, melyet már évszázadokkal ezelőtt kiírtottak. E terület - a közeli várhegyhez hasonlóan - kiemelkedett a mocsaras tájból és a környék egyik jelentős szárazulata lehetett. A közelmúltban végzett ásatások több korszak emlékeit tárták fel, s igazolták egy valamikori településközpont létét. A régészeti emlékek között egyaránt megtaláljuk a román kori és a gótikus templom, a korai lakóvermek, településmaradványok, illetve a török kori gőzfürdő és palota eltemetett romjait. A területet szabályos rajzolatú sáncrendszer határolja, mely a valamikori földvár alkotóelemének tekinthető. Az itt tömeges nárcisz (Narcissus angustifolius és N. poeticus) megjelenése a monda szerint a török időkhöz köthető: a terület basája telepíttette háremhölgyei számára a növényt a kertbe, mely azóta örvendetes módon elszaporodott. Az április-májusi virágzás felejthetetlen látványt nyújt, a milliónyi nárciszvirág fehérbe öltözteti a kaszálórétet. A gyepet a virágzást követően kaszálják, ugyanis e gazdálkodási mód elengedhetetlen a nárcisz megőrzéséhez. A néhány éve megrendezésre kerülő Nárcisz-Napok során megcsodálható e különleges természeti látványosság, illetve a kulturális programok révén Babócsa múltjával, a térségben élő kézművesek alkotásaival is megismerkedhetünk. A védett terület szabadon látogatható!

 

Helyi jelentőségű védett természeti értékek

Babócsa-Várdomb és környéke; Barcs-Középrigóci kastélypark; Barcs-somogytarnócai öreg tölgy; Bolhó-öreg tölgyek; Hedrehely-Lad-gyöngyöspusztai fasor; Kálmáncsa-fáslegelő; Lad-parkerdő; Péterhida-fáslegelő; Tótújfalu-öreg tölgy.

 

Idegenforgalom, turizmus

A Duna-Dráva Nemzeti Park Dráva-menti területeinek ismertsége és látogatottsága igen eltérő. E szempontból a Barcsi Kistérség kiemelt jelentőségű, ismereteink szerint a leglátogatottabb kistérségnek számít. Kedvelt kirándulóhely a Barcsi Borókás, hol a jellegzetes belső-somogyi élőhelyek (homokpuszta, cseres-tölgyes, láperdő) viszonylag kis területen tanulmányozhatók. A Borókás tanösvénye és a racka juhokkal történő legeltetés sok látogatót vonz. A Dráva-folyó megtekintésére a Barcsról induló sétahajó és/vagy a drávai vízitúrák javasolhatók. A drávai vízitúrák - egy hazai viszonylatban még zavartalannak számító folyón - különleges élményt nyújtanak. A természeti értékek megóvását szolgáló korlátozások évente mintegy 1500 fő túrázását teszik lehetővé, s a vízparton található, a legszükségesebb létesítményekkel és tájékoztató táblákkal ellátott táborhelyek gyakorlatilag bemutatóhelyként is szolgálnak. A Nemzeti Park területére jellemző üde gyepek, kaszálók és legelők célszerűen a Drávaszentesi Oktató- és Bemutatóközpont határában húzódó réten tanulmányozhatók. Itt a változatos élőhelyek mellett őshonos állatfajták - magyar szürke marha, racka juh, cikta juh, hucul ló, szamár, mangalica -, vizes élőhelyrekonstrukció és az ezeket összefogó tanösvény kínál látnivalót. Az Oktató- és Bemutatóközpont, továbbá a szomszédságában épülő Természettudományi Kiállítás a jövőben tartalmas programot kínál az érdeklődők számára. Érdemes megtekinteni a Nemzeti Park közvetlen közelségében található kultúrtörténeti értékeket is. Ezek közül különösen az Ormánság egyedülálló szépségű festett fakazettás templomai, talpasházai, illetve Babócsa török kori emlékei érdemelnek figyelmet. A Babócsai Basa-kertet az április-májusi nárciszvirágzáskor és Nárcisz Ünnepkor látogatók ezrei keresik fel.

Szerző: Fenyősi László

Első oldal | Előző oldal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Következő oldal | Utolsó oldal

 Készült "A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" projekt keretében.
A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében valósult meg.
A Magyar Turizmus Zrt megbízásából készítette az Integranet Kft.