.
 
Dráva-medence
Kistérségek
Térképek
Természet
Látnivalók
Eseménynaptár
Népművészet
Neves személyek
Szálláshelyek
Közérdekű címek
Hasznos linkek
Kapcsolat
 
Rólunk írták
Filmek
Hírek
Kiadványok
deldunantul.hu
         
A Dráva-projekt települései/Drávapiski
Drávapiski adatai

Önkormányzat:
7843 Drávapiski, Fő u. 2.
Tel.: 72/495-190
Fax: 72/495-042
E-mail: K4795@koznet.hu
Polgármester:Mali Zoltán
E-mail: K4795@koznet.hu

Fotógaléria

Talán az egyik legkisebb - mintegy 100 lakosú - ormánsági település Drávapiski. A Dráva árterében található, a legközelebbi város Siklós. Megközelíteni is a Siklóst Sellyével összekötő útról, egy bekötőúton lehetséges. Az apró zsáktelepülést a vasúthálózat nem érinti, autóbusz azonban közlekedik, bár nem túl sűrű járatszámmal.

 

A falu területe nem nagy, viszont jelentős külterületekkel rendelkezik. Vezetékes ivóvíz valamennyi házban van, a kistérségi vízműtársulásnak köszönhetően, melynek fenntartásához az önkormányzat is hozzájárul. Szennyvízcsatorna hálózat, még nincs, a vezetékes gázt azonban bevezették a faluba. A szilárd kommunális hulladék kezelését egyéni vállalkozó segítségével oldják meg. A falu útjai portalanítottak.

 

Drávapiski nem rendelkezik saját intézményrendszerrel. Az óvodások és általános iskolások a közeli Kémes településre járnak, a menetrend szerinti autóbuszjáratokkal, illetve egy pályázaton nyert kisbusszal. Ezt a járművet a falugondnok segítségével egyéb közcélokra, pl. az idősek ellátására is használják. Nemcsak az oktatás, hanem az egyéb - orvosi, állatorvosi, védőnői - ellátások érdekében is a környező falvakkal kötöttek szerződést.

 

A település legjelentősebb épülete a református templom, ám az utazót itt mindenütt szép utcakép fogadja: sajátos hangulata van a hagyományos régi parasztházak sorának.

 

Drávapiski már a középkorban lakott település volt, egyes források szerint a tatárjárás után Siklós várához tartozott. A török hódoltság alatt csaknem teljesen magyar lakókról számolnak be a felmérések. Nevét abból származtatják, hogy a falu egykori birtokosa a pécsi püspök volt, egy korabeli dokumentum „pyspeki” néven említi. Ehhez kapcsolódott a Dráva közelségére utaló előtag. A múlt század elején a lakosság száma még több mint kétszáz volt. Mára ez csaknem felére csökkent.

A lakosság korfája nem mutat túl kedvező képet: a 97 lakos 15 százaléka a gyermek- és 15 százaléka az aktív korú, míg az idősek aránya 70 százalék.

 

Csakúgy, mint a hasonló helyzetű településeken, a lakosságszám csökkenésének oka, az infrastruktúra fejletlensége és a munkalehetőségek hiánya. Az állástalanok aránya magas, s ez nemcsak a kedvezőtlen lehetőségekkel, hanem a szakképzettség hiányával is magyarázható. Néhányan a vállalkozói szférában, egyéni vállalkozóként próbálnak egzisztenciát teremteni, elsősorban a kereskedelem területén kínálkozik erre lehetőség. Ám ez sem jelentős, mindössze két vállalkozást tartanak nyilván a faluban.

 

Drávapiski hasonlóan a többi kedvezőtlen adottságú településhez, nagyobb beruházásokat nem tervezhet, hisz szűkös költségvetéséből az életben maradásért küzd. Ám, ami a költségvetésből hiányzik, azt pótolja a helyiek lelkesedése és segítőkészsége.

 

Dráva-projekt

A település a munkahelyteremtő beruházásokban, illetve a turizmusban, a falusi turizmusban látja a kiemelkedés lehetőségét. Három vendégház található a faluban.

A Dráva-projekt keretében most készülő beruházás egy mezőgazdasági eszköz bemutató szín, tároló kialakítása, a meglevő tároló épület átalakításával, vizesblokk kiépítése, szabadtéri szalonnasütő és esőbeálló kialakítása.

Látnivalók
Létesítmények
Természet
Szálláshelyek
Google map
Közérdekű címek
Szomszédos települések: Baranyahídvég, Adorjás, Kémes

Készült "A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" projekt keretében.
A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében valósult meg.
A Magyar Turizmus Zrt megbízásából készítette az Integranet Kft.