.
 
Dráva-medence
Kistérségek
Térképek
Természet
Látnivalók
Eseménynaptár
Népművészet
Neves személyek
Szálláshelyek
Közérdekű címek
Hasznos linkek
Kapcsolat
 
Rólunk írták
Filmek
Hírek
Kiadványok
deldunantul.hu
         
A Dráva-projekt települései/Túrony
Túrony adatai

Önkormányzat:
7811 Turony, Kossuth L. út 8.
Tel.: 72/524-032
Fax: 72/424-879
Weboldal: www.turony.hu
E-mail: turonylemp@dravanet.hu
Polgármester:Koncsecskó Jenő
E-mail: szarkandi.turony@dravanet.hu

Fotógaléria   Videó

A 269 lakosú Túrony különleges település. Különlegessége főként elhelyezkedésének, pontosabban földrajzi, természeti környezetének és jelentős városok közelségének köszönhető. A falu ugyanis a Villányi-hegység nyugati szélénél, a Tenkes-hegy előtt, annak nyugati lábánál  fekszik, festői szépségű környezetben. A baranyai megyeszékhelytől 18, Siklóstól 12, Harkánytól mindössze 8 kilométer a távolsága. A település adottságait az is kedvezően befolyásolja, hogy áthalad területén az 58. számú főút, így meglehetősen nagy az átmenő forgalma.

A környék időjárását főként a Villányi-hegység alakítja. Viszonylag enyhe tél és napsütéses, meleg nyár jellemzi. Különösen kedvező ez a szőlőtermesztésben, mert a forró nyarakon itt nem "égnek ki" a savak. A község területe része a Villányi borvidéknek.

A falu képe - bizonyítva a folyamatos fejlődést - évről-évre kedvezően alakul. Három utcájában már nemcsak a régi, felújításra váró, hagyományos parasztházak találhatók, hanem azok megszépített, bővített változatai is, valamint több új építésű, modern, épülettel is büszkélkedik. A helybéliek fontosnak tartják, hogy rendezett legyen az otthonuk, s minél több régi ház megújuljon.

A településen élőket egészséges ivóvíz szolgálja, vezetékes víz minden házban van, ám a szennyvízcsatorna-hálózat még nem épült ki. A gázt 2000-ben vezették be a faluba, a rákötések aránya 55%. A kommunális hulladék kezelését az önkormányzat térségi szolgáltatóval végezteti.

Túrony históriás ideje az időszámításunk előtti 3-4. évezredre nyúlik vissza. Legalábbis erről tanúskodnak azok a vonaldíszes, illetve a bronzkorból származó mészbetétes kerámiák, melyek a környéken zajló ásatások során kerültek elő, jelezve, mely népek éltek akkor ezen a területen. A római korban hadiút vezetett erre, melynek két oldalán alakult ki a mai Túrony. A település neve 1237-ben bukkant fel először az írásos forrásokon, Turul alakban. Egyes vélemények szerint ebből a torony főnév végződésének analógiájára, illetve annak hatására alakult ki a mostani névváltozat. Az 1300-as évek elején Túronyt jelentős helyként tartották számon, hisz egy pápai összeírásban önálló plébániaként szerepel. XXIII. János pápa 1414. június 4-i búcsúengedélyében  a templomot felkeresőknek 10 évre évi 100 napos búcsút engedélyez .Lakott település volt a török hódoltság alatt is, lakói ezen időszak alatt váltottak vallást, a reformáció terjedésének hatása érezhető abban, hogy a római katolikus hitről a református hitre tértek át. A lakosság összetétele az idők folyamán mit sem változott, a bevándorlók száma sohasem volt jelentős, nem volt nemzetiségi keveredés, a község megőrizte teljes magyarságát.

Túrony nevét az 1848-49-es szabadságharc kapcsán ismerte meg az ország, a történelemben túronyi csata néven ismert ütközetből. Kossuth Lajos 1849 tavaszán az orosz intervenció hírére általános népfelkelést hirdetett. A felhívásra a Dráva menti magyar falvakból több ezer férfi vonult fel, kaszákkal, fejszékkel, szuronyokkal felfegyverkezve Pécs felé. A császári csapatok azonban Túronynál megtámadták őket, többségüket megölték, a falut pedig szinte a földdel tették egyenlővé.

A község lakosságának többsége ma is református vallású, 40 százalékos a római katolikusok aránya. A falu a XIII. századtól több építési perióduson át épült, 1726-ban megerősített református temploma műemléki védettséget élvez. Az egyhajós, támpilléres templom gótikus szentélye máig épen maradt. Tornya barokk stílusú, 1827-ben épült.

Többször javították, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal jóvoltából 2000-2006 közt felújították. Szerkezeti megerősítést kapott, fedélszéke, cserépfedése, deszkamenyezete új. Utóbbi különlegessége, hogy eredeti festésének mintáit egykor a pécsi Zsolnay Porcelángyár lemásolta és felhasználta világhírű termékeinek díszítéséhez. Sajnos e festés azóta megsemmisült. A templomhajó tégla padozatú, nyugati fakarzata, szószéke, Mózes-széke felújított.

A felújított Árpád-kori templom méltó környezetet nyújt komolyzenei rendezvények tartására, kórusok fellépésére, melyek igazolják a régi építők hozzáértését: a templom akusztikája a mai kor igényei szerint is kiváló!

Napjainkban óvoda és iskola nem működik a településen, a polgármesteri hivatalon és a körjegyzőségen kívül más intézmény nincs. Az egészségügyi ellátást is körzetesítve, a szomszédos településekkel közösen, vagy kistérségi társulásban oldják meg. A művelődést az aprócska könyvtár segíti, a művelődési házban bálokat, jeles alkalmakkor az egész lakosságot megmozgató rendezvényeket tartanak. A fiatalok kötődését Ifjúsági Klub segíti, e-Magyarország-pont keretében nyilvános internet működik.

A lakosság megoszlása kedvezőnek mondható: 269 lakosból a 34 gyermek- és 64 idős korú mellett 171 az aktív korú. A faluban élőknek korábban a mezőgazdaság biztosította a megélhetést. A mintegy 600 hektárnyi művelésre alkalmas szántó magántulajdonban van, a technikai fejlődéssel haladva ma két gazdálkodó szervezet és néhány őstermelő hasznosítja. A munkalehetőségek is elsősorban a mezőgazdasághoz kötődnek: a Szalánta Zrt Katalin-pusztai telephelye, melynek most épül új gabonaszárítója, a Rö-Mé Kft, a Siklósi Gabona Szövetkezet turonyi telephelye. A szőlőtermesztés feltörekvő ágazat, a korábbi kisparcellás családi művelés csökkenése mellett két 10 hektáros birtok is kialakult. A faluban terem a megye egyik legkorszerűbb csepegtető öntözéses almása a Brunkert Kft működtetésében, mintegy 10 hektáron, mellette hűtőház épült. A hegyről lefutó eróziós völgyeket erdők borítják, majd helyenként mocsaras rétekbe, legelőkbe torkollanak. Ezek kiterjedése jelentős, meghaladja a 250 hektárt, csodálatos domborzati alakulatokat rejtve.

A folyamatos napi munka is a fejlesztés, szépítés jegyében telik: az utak felújítása, játszótér építése, ifjúsági klub létrehozása mind az itteni élet kellemesebbé tételét szolgálja.

Térségi kihatású lehet a természeti adottságainak kihasználása. Többirányú összefogást, pályázati segítséget találva paradicsoma nyílhat a természetet kedvelőknek, új megélhetési lehetőséget hozhat Túrony lakóinak, a környező hasonló adottságú kistelepüléseknek.

Dráva-projekt
A település a továbblépés lehetőségét a turisztikai lehetőségekben látja, ilyen irányú beruházások létesítésével, a szolgáltatási háttér kialakításával. Az ebben részt vevő vállalkozásokon keresztül ez újabb foglalkoztatási lehetőséget jelentene, különösen azoknak, akik jelenleg naponta utaznak munkába más településekre, de az iskolából kikerülő gyerekeknek is. Az ide látogatókat olyan programokkal várják, mint az átadott Dráva-projekthez tartozó túraállomásról szervezhető lovas, kerékpáros és bakancsos túrautak a Villányi hegy egészén (átjutás Villányba az északi oldalon kb 18 km, átkötés Siklósra 8 km, lejutás a Dráva-parthoz 20 km, Harkányfürdőhöz 8 km). Csábító lehet a szőlőhegyi borkóstolás, vagy a különleges Árpád-kori templom megtekintése, az itt rendezett koncertek, előadások látogatása. A 150 főt befogadó épület csodálatos akusztikája különösen alkalmassá teszi komolyzenei koncertek rendezésére. A templomkertben pedig szabadtéri színpadot szeretnének létrehozni. Elkezdődött egy érdekes, a régi paraszti életet, a földművelő kultúrát bemutató múzeum létrehozása, a korabeli eszközök összegyűjtésével. 

Szintén a kiemelkedés lehetőségét rejti a falu számára a megalapozó és kiegészítő fejlesztések értékteremtő és értéknövelő hatása, így például a közművesítési programok, telekalakítás, csatornázás. A hiányzó szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésével például összkomfortos falu épülhet, mely vonzóvá teheti a külső érdeklődők számára. Ez a pécsi orientációjú agglomerálódást hozhatja, de a környező hasonló kistelepülések közüli kiemelkedést is jelentheti.

Az önkormányzat beruházást készít elő biomassza-hasznosítás témakörében. A mintegy 14 milliárdos Agroenergetikai Park-projekt kétlépcsős beruházásban nyersszesz-előállító ás finomító-víztelenítő üzemeket tervez hálózatban létrehozni.

Látnivalók
Létesítmények
Természet
Szálláshelyek
Google map
Térkép
Közérdekű címek
Szomszédos települések: Harkány, Siklós, Garé, Bisse, Csarnóta,

Készült "A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" projekt keretében.
A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében valósult meg.
A Magyar Turizmus Zrt megbízásából készítette az Integranet Kft.